Proje Faaliyetleri

Döngüsel ekonomi çerçevesinde halihazırda tasarlanmış olan projelerin, mümkün olan en uygun paydaşlarla, (kamu kesimi, belediyeler, şirketler, üniversiteler, STK vb) geniş katılımlı, (uluslararası ortaklıklarla) yüksek etkili şekilde başta AB projesi olacak şekilde değerlendirilmesi. 

Bu çerçevede halihazırda tarafımızca şekillendirilen aşağıdaki projelerin hayata geçirilmesi:

Döngüsel Değerler Eğitimi: Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de okul öncesinden üniversiteye uzanan bir genişlikte; eğitimcinin eğitimi ile yüz yüze ve İstanbul dışındaki okullar için ise pdf dokümanı, PowerPoint sunumları ve Youtube videoları ile döngüsel;

daha bilinen tabirle tasarruf odaklı, paylaşıma ve yeniden kullanıma dönük alışkanlıklar kazandırılması.


Organik Üretim Projesi

Dönüştür Aplikasyonu projesi

Getir-Götür-Dönüştür projesi

Tadilat-Tamirat projesi

Organik doğa okulları projesi

Organik kantin projesi

Köyden okula değer zinciri yaratmak (Farm to College)