Genel Eğitim Çalışmaları

Okul öncesi, temel eğitim ve üniversite düzeyinde Döngüsel Ekonomi Farkındalığı yaratmak. (Tasarruf eğitimi, tadilat-tamirat, paylaşım algısının yükseltilmesi)

‘Eğiticinin Eğitimi’ ile yakından; hazırlanacak pdf, PowerPoint sunumları ve Youtube videolarıyla uzaktan yapılacak genel eğitim faaliyetleri.

‘Eğiticinin Eğitimi’ programı üniversitemiz fiziki imkanları ile gerçekleştirilecek ve hafta sonları her ilçeden ilk ve orta dereceli okullardan seçilecek uygun öğretmenlere (yaklaşık 100 kişi) gruplar halinde döngüsel ekonomi eğitimi verilmesi.

İstanbul dışındaki okullar için ise uzaktan eğitim dokümanı olarak hazırlanmış PowerPoint sunumlar ve öğrencilere izlettirilecek Youtube videoları ile eğitimin gerçekleştirilmesi.

Döngüsel Youtube kanalı ile her alandan akademik ağırlıklı isimlerle döngüsel temelli konuşmalar yapılması; agrotv gibi platformlarda ise benzer eğitim farkındalık programları yapılması.