Akademik Faaliyetler

Çevre sorunları ile yeniden gündem olan kalkınma ve sürdürülebilirlik konularının ekseninde ‘Döngüsel Ekonomi Teorisi’nin inşasına yönelik akademik faaliyetler: Makale ve kitap vb yazımı.

Lisans ve lisansüstü düzeyde dersler açılması.

Ulusal ve uluslararası düzeyde kongreler, konferanslar vb bilimsel toplantılar düzenlemek, akademik işbirliğini yaygınlaştırmak.

Uluslararası paydaşlarla entegre bir şekilde çalışacak merkezin; eğitimler, seminerler ve sertifika programları ile bir akademik danışma merkezi olmasını sağlamak.