Döngüsel Politikalar Üretim Merkezi


Tarım, Sanayi ve Hizmetler ana sektörleriyle ve başta inşaat faaliyet kolu olmak üzere tüm ekonomik faaliyet birimlerinin;

Tarımda permakültür-organik üretim;

Sanayi ve hizmetlerde Sanayi 4.0 ve döngüsel ekonomiye geçişi için uygun politikalar üretmek ve bunları sektör temsilcileriyle, şirketlerle ve hükümetle paylaşarak hayata geçirilmesini sağlamak; gerekiyorsa da zorunlu uygulamaya yöneltecek bir politikalar merkezi olacaktır.

Örneğin tarımda; su tasarrufuna yönelik olarak hanehalklarının su tüketimlerini azaltmakla vakit kaybetmek yerine, suyun yüzde 80’ini kullanan tarım sektörünün su kullanımında tasarrufa gidilmesini sağlamak; bu amaçla yoğun su tüketen pamuk ekimi yerine kenevir gibi bitkilerin ekiminin teşvikini sağlamak.

Örneğin sanayide; çevre, atık kontrolü ve geri dönüşüm ekseninde yürüyen ve büyük maliyetler yüklediği için de kaçınılan bu girişimleri ‘döngüsel ekonomi’ çerçevesinde yeniden dizayn etmek; daha kaynak aşamasında ve devamında dizayn ve üretim sürecine kadar döngüselleşmeyi sağlamak.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yaparak, geniş çapta danışmanlık hizmeti vermek.